Błyski

Julia Hartwig
Błyski
  • Wydawnictwo Sic!
    Warszawa 2002
    135 x 205
    98 stron
    ISBN 83-88807-21-8

"Książka Julii Hartwig Błyski jest prześliczna. Nie są to wiersze, ale notatnik jak najbardziej poetycki."

- Czesław Miłosz

Julia Hartwig należy do pokolenia klasyków polskiej literatury współczesnejej. Gdy mowa jest o najistotniejszych dokonaniach pisarskich ubiegłych dekad, jej nazwisko wymieniane jest razem z nazwiskami Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Różewicza i Stanisława Lema. W ostatnich latach Hartwig dała się poznać przede wszystkim jako poetka zafascynowana zmysłowością świata i zarazem jako pisarka dzieląca się z swoim życiowym doświadczeniem. Jej pełne gorzkiej mądrości wiersze dawały wyraz zachwytowi nad widzialnym światem i przerażeniu wynikającemu z jego dramatycznych aspektów. Najnowsza książka Julii Hartwig jest jednocześnie kontynuacją tego stylu i jego twórczym zaprzeczeniem (lub może raczej modyfikacją). Otwiera ją taka oto, autotematyczna definicja-wyznanie: „BŁYSKI to ślady codziennej krzątaniny umysłu, z której poezja chce się wydobyć na strzelistą drogę wiersza“. I rzeczywiście otwierają się potem przed czytelnikami stronice wypełnione fragmentami obrazów, zalążkami aforyzmów, ułomkami wspomnień, wypisami z dzieł innych pisarzy. Poetka stwarza możliwość obcowania z najbardziej może osobistym rodzajem twórczości. Już nie jest to zapisana na własny tylko użytek notatka, ale jeszcze nie narodził się z tych słów wiersz. A zresztą nie możena mieć nawet pewności, czy takie narodziny są do czegoś potrzebne. Bowiem te nie-wiersze zawierają w sobie tak potężny ładunek uczuć i takie napięcie myślowe, jakie rzadko tylko stają się udziałem współczesnej poezji.

- Marcin Baran