Księża wobec bezpieki

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
Księża wobec bezpieki
  • Znak
    Krakow 2007
    160 x 225
    500 stron
    ISBN: 978-83-240-0803-2

Książka ks. Tadeusza Isakowskiego-Zaleskiego dotyka jednego z najbardziej kontrowersyjnych tematów w historii polskiego Kościoła - kontaktów duchowieństwa z tajną policją. Ks. Isakowicz-Zaleski pokazuje do jakiego stopnia Kościół był inwigilowany przez tajne służby komunistyczne. Na postawie badań prowadzonych w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej wskazuje tajnych agentów i współpracujących z nimi księży. Jeszcze przed publikacją książka spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Czytelnicy zawczasu składali zamówienia w księgarniach, aby mieć pewność, że otrzymają książkę, jak tylko zostanie wydana.
Skrupulatnie analizując dokumenty i zeznania, ks. Isakowicz-Zaleski opisuje stosunek Kościoła do działań komunistycznej bezpieki. Ujawnia nazwiska księży, którzy szpiegowali dla komunistów i opisuje okoliczności, w których nawiązali oni współpracę z tajną policją. Ponad to pisze o tych księżach, którzy mieli wystarczająco siły, aby sprzeciwić się reżimowi i tych którzy zostali poszkodowani przez współprace innych duchownych z komunistami.
Książka ks. Isakowskiego-Zaleskiego opowiada historię 130 księży. Wśród nich znalazło się ośmiu biskupów, którzy współpracowali z komunistami, między innymi Arcybiskup Metropolita Poznański Juliusz Paetz, którego nazwisko znalazło się na pierwszych stronach gazet, po tym jak został oskarżony o molestowanie seksualne kleryków. Według książki, arcybiskup Paetz został zwerbowany przez tajne służby w 1978 roku i przekazywał istotne informacje w czasie swojej służby u boku trzech papieży, w tym Jana Pawła II.
Obecnie mocno dyskutowana jest kwestia tzw. lustracji duchownych. Niektórzy twierdzą, że ludzie nie powinni przesadnie reagować na wieść, że któryś z księży współpracował z komunistami, ponieważ ich ówczesna działalność może okazać się mało znacząca.
Księża decydowali się na współdziałanie z komunistami z różnych powodów. Część księży była szantażowana. Jednak z 10% duchownych, którzy zgodzili się na współpracę, większość robiła to ze względu na osobiste korzyści – pieniądze lub awans.
Ks. Isakowicz-Zaleski postanowił przekazać honorarium za swoją książkę organizacjom charytatywnym. Prawie 600 stronicowa książka dedykowana jest zapomnianym bohaterom, którzy w heroiczny sposób sprzeciwili się reżimowi, w szczególności Ks. Kazimierzowi Jancarzowi i Adolfowi Chojnackiemu.