Ten Inny

Ryszard Kapuściński
Ten Inny
  • SIW Znak
    Kraków 2006
    125 x 200
    80 stron
    ISBN 83-240-0701-6

Ten Inny to zbiór sześciu wykładów wygłoszonych przez Ryszarda Kapuścińskiego w Austrii (Wiedeń, Graz) i Polsce (Kraków). Poza jednym wyjątkiem pochodzą one z lat 2003-2004. Ich wspólnym tematem jest problem Innego. Chodzi głównie o warunki i konsekwencje spotkania człowieka Zachodu z nie-Europejczykiem, o ewolucję zrazu antropologicznej, a później filozoficznej kategorii Inny. Zbiór otwiera trzyczęściowy cykl zatytułowany Wykłady wiedeńskie. Tutaj Kapuściński przede wszystkim rekonstruuje dzieje pojęcia, w przystępny sposób omawia stosunek Europejczyków do innych ras, narodów, religii i kultur – od epok najdawniejszych po współczesność. W czwartym wykładzie (Mój Inny) analizuje pojęcie inności z własnego, głównie reporterskiego punktu widzenia. Do własnych doświadczeń autor odwołuje się także w dwu pozostałych wykładach. W tekście Inny w globalnej wiosce dominuje perspektywa filozoficzna. Wykład ten jest omówieniem najważniejszych wątków pochodzących z rozpraw ks. Józefa Tischnera dotyczących Innego. W ostatnim wykładzie refleksje Kapuścińskiego zmierzają w stronę przyszłości. Autor zastanawia się, kim będzie „nowy Inny” (Inny XXI wieku), w którą stronę zmierzał będzie proces – jak go autor nazywa – hybrydyzacji, czyli nakładania się na siebie elementów tradycji i kultury.

- Dariusz Nowacki