Korespondencja / Zbigniew Herbert, Stanisław Barańczak

Korespondencja / Zbigniew Herbert, Stanisław Barańczak
  • Zeszyty literackie
    Warszawa 2005
    103 strony
    130 x 210
    ISBN: 83-600-4625-5

Maleńka książeczka, zaledwie 32 listy, kilka reprodukowanych kartek, ilustracji i rękopisów, w aneksie - wiersze Herberta dla przyjaciół. Ślad korespondencji, jaką przez niemal ćwierć wieku, od 1972 do 1996 roku, prowadziło dwóch ludzi pióra - poetów, krytyków, pisarzy. Przede wszystkim zaś zaangażowanych outsiderów: odsuwany przez cenzurę Herbert i zmuszony do emigracji Barańczak nie tracili kontaktu z polską codziennością.
Świadectw tego niemało, ale w tle, bowiem korespondenci omawiają głównie sprawy literackie: kwestie rymu i rytmu, błędy w przekładzie, odmienną interpretację utworów czy postaci. To kwestie im najbliższe, bo chodzi o wydania kolejnych utworów Herberta poza Polską, czemu harvardzki profesor Barańczak oddał się z przekonaniem i zapałem.Jest to także dowód świadomej obecności w innym świecie - universum twórczości, kultury, tradycji. Historii zapomnieć się nie da, można jednak zignorować jej chore wymagania i zachowywać się poprawnie. O tym rozmawiają obaj twórcy. Żartują, zwłaszcza Herbert, bardziej krotochwilny od poważniejszego młodszego przyjaciela. Podtrzymują się dobrymi myślami, z czasem coraz bardziej potrzebnymi. Chcą, za Brodskim, pozostać tam, "gdzie piękno łączy się z dobrem".

- Grzegorz Sowula, Rzeczpospolita