Kwintet metafizyczny

Barbara Skarga
Kwintet metafizyczny
  • Universitas
    Kraków 2005
    140 x 200
    208 stron
    ISBN 83-242-0562-4

”Owych pięć esejów - pisze o nowej książce Skargi jedna z recenzentek - to zaproszenie do filozofowania i jego kwintesencja. To fragment owej nieustającej ponadczasowej rozmowy, którą prawdziwi filozofowie prowadzą między sobą, a u źródeł którego stoi zadziwienie światem wyartykułowane w postaci kilku podstawowych pytań”.
O czym dokładnie traktuje ten świetny tom, czytamy we wstępie: „Leszek Kołakowski powiedział kiedyś, że cała metafizyka redukuje się do rozważań nad bytem, czasem, złem, śmiercią i miłością. Tylko pięć pojęć, ale jakich pojęć, jakże trudna problematyka jest z nimi związana. W tej niewielkiej książce dotknęłam zaledwie dwóch kwestii. Dotyczą one czasu i zła. Ujęłam zaś je tylko z jednego, choć na pewno niezmiernie ważnego punktu widzenia. Mam więc poczucie fragmentaryczności, skrótowości mych refleksji. Niech czytelnik potraktuje je jako pierwszy krok ku metafizyce, jako próbę wejścia na jej niezmierzone drogi.
Każda droga ma początek, a zatem i myśl o metafizyce rodzi się w jakimś właściwym jej źródle. Co jednak znaczy źródło, jaki sens zawiera? Zaczęłam więc od refleksji nad pojęciem źródła i źródłowości. Te dwa pojęcia wyznaczyły tez kierunek wszystkich następnych moich rozważań. I tak mówię kolejno o poszukiwaniu źródłowego czasu, następnie o źródłach zła. Ponieważ zaś problemy poruszone stale dotykały fenomenu doświadczenia, wypadało mi także cos powiedzieć i o jego źródłach, a następnie również o źródłach metafizyczności, tej dziwnej ludzkiej skłonności, jak ją określał Kant, która ujawnia swą moc i obecność w każdym podjętym w tej książce zagadnieniu.
Tak powstało pięć esejów, którym nadałam tytuł Kwintet metafizyczny. Dlaczego taki? Chciałam tym literackim tytułem uprzedzić czytelnika, że nie będzie miał do czynienia z rozprawami filozoficznymi, najeżonymi szczegółowymi rozbiorami kolejnych kwestii i piętrowymi uzasadnieniami”.

Barbara Skarga (ur. 1919) profesor filozofii, wybitna badaczka filozofii polskiej i francuskiej, autorka wielu prac naukowych i esejów. Za Kwintet metafizyczny otrzymała nagrodę miesięcznika „Nowe Książki”.