Gdzie koniec tęczy nie dotyka ziemi

Andrzej Sosnowski
Gdzie koniec tęczy nie dotyka ziemi
  • Biuro Literackie
    Wrocław 2005
    145 x 145
    32 strony
    ISBN 83-88515-68-3

Enigmatyczny poemat dygresyjny. Pełen pięknych zdań i dziwnych metafor monolog jakiegoś dziwnego, trudnego do precyzyjnego nazwania „ego”. Jego autorem jest Andrzej Sosnowski, który doczekał się miana poety niezrozumiałego i frapującego zarazem – chociaż owo zafrapowanie nie bierze się zapewne wyłącznie z niezrozumiałości. W przedstawianym tu poemacie pada pytanie: „Czy są inne tropy oprócz psychotropów?” Cóż, wykorzystywanie modelu „rozprzężonych zmysłów” przy lekturze tej poezji może się wydawać kuszące i pomocne, ale nie może być uznane za obowiązkowe. Trudno bowiem wiązać nadzieje na choćby w przybliżeniu dyskursywne odczytanie tej poezji, skoro miesza się w niej rozkojarzony i pijany monolog wędrowca z hukiem zamarzających gwiezdnych konstelacji, które okazują się… dziecięcymi lodami.

- Marcin Baran