Zawczas z poniewczasem

Jerzy Ficowski
Zawczas z poniewczasem
  • Wydawnictwo Literackie
    Kraków 2004
    124 x 197
    92 strony
    ISBN 83-08-03625-2

W swoim najnowszym tomie osiemdziesięcioletni Jerzy Ficowski żyje pod postacią wielu dziwnych „ja”: „ja upiora”, „ja śmieciarza”, „ja nieobecnego”. To zmienne, migotliwe „ja” ma jeszcze na dodatek „duszę osobną” (skądinąd – żonę) i jakiegoś niby-siebie (paraego). Rozmaitości „ja” odpowiada niezdecydowane istnienie rzeczywistości, która składa się z „zakamarków przeoczeń” i „wysypisk niepamięci”. I tu pojawia się praca dla tego, kto potrafi posługiwać się słowem, dla poety. Tylko on dostarczy „zaklęć na wskrzeszenie świata”, kiedy „mapa nie nadąża za zmianami ziemi”, a „historia nie mieści się w czasie”. Najnowsza książka poetycka Ficowskiego jest pełnym czułości i wyobraźni zbiorem baśnio-wierszy opisujących przemijanie świata oraz próby zatrzymania choćby w słowie tego, co w tym świecie najbardziej osobiste, z czym najtrudniej się rozstać.

-
Marcin Baran