Czytelnicy i krytycy. Varia 1

Witold Gombrowicz
Czytelnicy i krytycy. Varia 1
  • Wydawnictwo Literackie
    Kraków 2004
    125x195
    447 stron
    ISBN 83-08-03395-4

Jak zakwalifikować aż trzy tomy tekstów rozproszonych, które pod względem objętości dorównują każdemu rodzajowi twórczości uprawianemu przez Gombrowicza i których pisarz nie wymieniał wśród swoich dzieł? Odpowiedź, którą Gombrowicz konsekwentnie podsuwał czytelnikom, byłaby taka: to, co najważniejsze w jego twórczości, to dzieła stricte literackie. Wszystko inne to teksty użytkowe. Czy aby na pewno? Czy w twórczości Gombrowicza, który sam uważał się za pisarza „pierwszorzędnego”, było miejsce dla tekstów drugorzędnych? Czy, co więcej, pisarz „pierwszorzędny” poświęcałby więcej czasu na pisanie rzeczy „drugorzędnych” niż na swoje podstawowe dzieła? Bo wszak pisał je przez całe życie, i to nawet bardziej systematycznie niż cyzelowane przez wiele lat pojedyncze teksty literackie. Rzecz jasna, nie prowadzę do wniosku, że swoje miejsce w literaturze światowej Gombrowicz zawdzięcza pismom rozproszonym, lecz że wszystko, co wyszło spod jego pióra ma wagę wyjątkową.

(Ze wstępu Włodzimierza Boleckiego)