Barbarzyńska Europa

Karol Modzelewski
Barbarzyńska Europa
  • Iskry
    Warszawa 2004
    160x240
    515 stron
    ISBN 83-207-1758-2

Dzieło Karola Modzelewskiego, Barbarzyńska Europa opowiada o ustroju społeczno-prawnym średniowiecznych plemion germańskich i słowiańskich, tytułowych, "barbarzyńców". Obszerne studium jednego z najwybitniejszych polskich mediewistów dotyczy przede wszystkim Longobardów, prawa halickiego i Słowiańszczyzny północnej i wschodniej. Modzelewski pisze też o samej idei "barbarzyńców", odrzucając stereotyp jedności świata "barbarzyńskiego".
Podkreśla zarazem, że "nie zrozumiemy niczego z tradycyjnych kultur barbarzyńskiej Europy, jeżeli zamkniemy oczy na kolektywistyczny charakter ich norm moralnych". Sporo miejsca poświęca Modzelewski analizie prawno-społecznej pozycji kobiet w tych kulturach. W epilogu także i on odnosi się do sporu, jaki rozgorzał w Europie wokół preambuły traktatu konstytucyjnego UE. Wiele i słusznie pisano o roli chrześcijaństwa w budowie nowego porządku europejskiego – pisze - ale warto też spojrzeć na chrzest ludów barbarzyńskich jako akt burzenia.

- Adam Szostkiewicz