Polska przedmurzem Europy

Janusz Tazbir
Polska przedmurzem Europy
  • Twój Styl
    Warszawa 2004
    180x256
    352 strony
    ISBN 83-7163-295-9

Rola przedmurza w dziejach niepodległej Rzeczypospolitej oraz w świadomości historycznej kolejnych pokoleń Polaków, to problematyka, którą wybitny polski historyk Janusz Tazbir bada od wielu lat. Pierwsza książka dotycząca tego tematu ukazała się w roku 1987 pod tytułem Polskie przedmurze chrześcijańskiej Europy: mity a rzeczywistość historyczna. Jej część poświęcona XX stuleciu została wykreślona przez cenzurę.
Dopiero po roku 1989 roku, w III Rzeczypospolitej, kiedy pojęcie „przedmurza” zaczęło odchodzić do lamusa polskich mitów historycznych, można było przedstawić całość jego dziejów w sposób możliwie obiektywny. Stanowiło ono jedno z ogniw w łańcuchu państw, mających bronić chrześcijańską Europę przed agresją sił islamu. Sam problem pozostał w jakimś stopniu nadal aktualny, o czym świadczy choćby obecność polskich sił pokojowych w Iraku.