Przygody młodego umysłu

Czesław Miłosz
Przygody młodego umysłu
  • Znak
    Kraków 2004
    140x230
    156 stron
    ISBN 83-0803-602-3

Przygody młodego umysłu to kompletny zbiór tekstów najwcześniejszych: publicystycznych, krytycznoliterackich, felietonów, a wreszcie i prozy Miłosza z lat 1931–1939. Mamy tu więc artykuły z czasów, kiedy Miłosz jako członek awangardowej grupy poetyckiej „Żagary” pisał gniewne teksty „niczym młody Żdanow” (jak wspominał po latach), artykuły uwikłane w politykę Frontu Ludowego, korespondencje pisane z Paryża dla gazet wileńskich, eseje traktujące o powołaniu artysty w burzliwych czasach, a także dwie nowele (to rarytas , bo gatunek wkrótce zarzucony przez Miłosza).

-
Marek Zaleski