Po krzyku

Krystyna Miłobędzka
Po krzyku
  • Biuro Literackie
    Wrocław 2004
    147 x 205
    68 stron
    ISBN 83-88515-50-0

Po krzyku Krystyny Miłobędzkiej to kobiecy punkt widzenia, czy raczej wszechobejmująca żeńskość, dążąca do przekroczenia granic między „ja” i „nie-ja” (i w ten sposób przezwyciężająca dychotomię zarysowanych powyżej tendencji poetyckich). Świat chwytany jest tu w swojej ciągłej procesualności, z pomocą odkrywczych, agramatycznych konstrukcji składniowych. Mówienie o świecie jest bowiem wypowiadaniem siebie, a o sobie nie sposób mówić spoza świata.