Słynne i świetne

Mariusz Grzebalski
Słynne i świetne
  • Biuro Literackie
    Wrocław 2004
    147 x 205
    60 stron
    ISBN 83-88515-51-9

Mariusz Grzebalski jest poetą akceptacji i wręcz entuzjazmu dla wszystkiego, co istnieje, a w każdym razie większość jego wierszy służy rejestrowaniu chwil szczęścia i zachwytu, zwłaszcza tych prawie niezauważalnych, wymieszanych z materią „zwykłego życia”, które w książce Słynne i świetne nabiera sugestywnej, zmysłowej urody.