Kopiec kreta

Bohdan Zadura
  • Biuro Literackie
    Wrocław 2004
    147 x 205
    100 stron
    ISBN 83-88515-52-7

Humor, zwłaszcza ten językowy, to broń, jaką posługuje się z upodobaniem Bohdan Zadura. Jego Kopiec kreta to jednak tom wierszy zaangażowanych, i to dwojako. Najpierw rzucają się w oczy rozliczne – dosadnie komentowane – fragmenty naszej rzeczywistości społeczno-politycznej, cytaty z mowy telewizora i bełkotu ulicy. Nietrudno wszakże zauważyć, że emocjonalną dominantę tomu stanowią wiersze elegijne (poświęcone zmarłej matce poety) i przede wszystkim metafizyczne – od zabawnych pastiszów „poezji pierwszych chrześcijan” po sonety wzorowane na najlepszych tradycjach poezji barokowej.