Przyczynek do nauki o nieistnieniu

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki
Przyczynek do nauki o nieistnieniu
 • Biuro Literackie Port Legnica
  Legnica 2003
  148 x 205
  56 stron
  ISBN 83-88515-39-X

   

W wierszach z książki Przyczynek do nauki o nieistnieniu Eugeniusz Tkaczyszyn-­Dycki przemierza ciemne obszary ludzkiej egzystencji. Słyszalny jest w jego kunsztownych poezjach głos szaleństwa, mizerii i upadku. Nierzadko w Przyczynku... daje się słyszeć brzmienie Księgi Hioba i Eklezjasty, kontapunktowane bezsilną, a tym mocniej zauważalną ironią.