Taxi

Andrzej Sosnowski
Taxi
  • Biuro Literackie Port Legnica
    Legnica 2003
    168 x 238
    56 stron
    ISBN 83-88515-34-9

Andrzej Sosnowski, wielbiony jako najistotniejszy polski poeta polski średniego pokolenia obdarzył czytelników książką Taxi. Ten admirator dwudziestowiecznych awangard poetyckich i propagator twórczości Raymonda Russela i Johna Ashbery’ego jak zawsze aplikuje potężną dawkę swej językowej wyobraźni, która z dużym trudem poddaje się przekładowi na styl dyskursywny. Mamy tu do czynienia z, grubo upraszczając, pełnymi humoru medytacjami. Ale pożytek z lektury płynie bardziej w jej trakcie, dzięki językowej werwie i nieprzewidywalności tych wierszy, niż jest efektem przemyśleń z tej lektury wypływających.