Prolegomena. Nieprzyjemne wiersze dla dorosłych

Zbigniew Machej
Prolegomena. Nieprzyjemne wiersze dla dorosłych
  • Biuro Literackie Port Legnica
    Legnica 2003
    148 x 205
    72 strony
    ISBN 83-88515-31-4

Tytuł książki jest częściowo błędny, te wiersze tak naprawę nie są nieprzyjemne, tylko prawdziwe. Choć rzeczywiście, Machej odradza polską poezję polemiczną, i przez to bywa bezwzględny. Stara się mianowicie z pomocą wierszy, rymowanych często kunsztownie, acz z wyraźnym rysem pastiszu, polemizować z twórczością najbardziej uznanych współczesnych polskich autorytetów krytycznoliterackich i powieściowych. Poezja, która się z tego rodzi jest niesłychanie ważnym głosem w dyskusji światopoglądowej na temat postaci, jaką przybiera współczesna, postmodernistyczna rzeczywistość.