Przez zwierciadło

Jarosław Marek Rymkiewicz
Przez zwierciadło
  • Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
    Kraków 2003
    124 × 194
    88 stron
    ISBN 83-240-0303-7

Intrygujący esej wybitnego poety jest zapisem refleksji powstałych pod wpływem lektury Nowego Testamentu, w szczególności Ewangelii i Listów św. Pawła. Autor – porównując różne przekłady Biblii – stawia szereg interesujących pytań, na przykład o to, czy Bogu może podobać się zło lub co stałoby się, gdyby Bóg wycofał swoją wszechmoc. Zwraca uwagę na rozmaite sprzeczności w języku, którym zapisane zostało Objawienie, i stara się wytłumaczyć, dlaczego właśnie taki a nie inny język musiał zostać użyty w biblijnej relacji. Szczególnie poruszające są fragmenty poświęcone zmartwychwstaniu i ponownej śmierci Łazarza; temat ten pojawiał się wcześniej kilkakrotnie w poezji Rymkiewicza.