Słownik Schulzowski

Włodzimierz Bolecki, Jerzy Jarzębski, Stanisław Rosiek
Słownik Schulzowski
 • słowo/obraz terytoria
  Gdańsk 2003
  162 x 215
  449 stron
  281 ilustracji czarno-białych,
  bibliografia
  ISBN 83-88560-22-0

Pomysł Słownika wyrósł z doświadczeń przeciwstawnych: z poczucia bogactwa i poczucia niedostatku. Z jednej strony bowiem coraz bardziej powiększa się terytorium schulzologii, z drugiej – coraz powszechniej zaczyna się odczuwać brak na nim jakiegoś punktu orientacyjnego, wyraźnego odniesienia, miejsca wspólnego, gdzie spotkać by się mogły indywidualne wysiłki interpretatorów i badaczy dzieła Bruno Schulza. Słownik jest zatem próbą porządkowania. Swym zasięgiem ogarnia wszystkie dziedziny i domeny schulzologii, ujmuje i prezentuje w formie encyklopedycznej całą istniejącą wiedzę o dziele i osobie pisarza, o tym, jak dzieło to było odczytywane i jak oddziaływało na innych. Jest jednocześnie miejscem konfrontacji indywidualnych postaw badawczych i interpretacyjnych. Dochodzą one do głosu w poszczególnych hasłach, nierzadko osobliwych, hybrydycznych, o niejasnym (lub zawikłanym) odniesieniu – Słownik uwzględnia bowiem partykularne i ekscentryczne zainteresowania badaczy i interpretatorów dzieła Schulza. To ich głosy nadają książce ostateczną tonację.