Kochankowie z masakrą w tle

Maria Poprzęcka
Kochankowie z masakrą w tle
  • Stentor
    Warszawa 2004
    170 x 248
    192 strony
    ISBN 83-89315-37-8

Kochankowie z masakrą w tle profesor Marii Poprzęckiej to książka pokazująca jak atrakcyjne i poruszające dla widza nawet niewykształconego były tematy historyczne. To skarbiec wyobraźni masowej i narracji filmowych epoki sprzed wynalezienia filmu. Tutaj „mówi” przeszłość i tradycja, mamy też świadectwa z epoki, jak Koronacja Napoleona Davida z realistycznie sportretowanymi uczestnikami uroczystości i naraz realistyczne i alegoryczne Oblężenie Paryża Ernesta Meissoniera. Tu pokazuje się wzory cnót i męstwa, ale pojawiają się też motywy skandaliczne, krwawe i erotyczne, jak w Śmierci Sardanapala Delacroix, niemożliwe w innych rodzajach malarstwa. Olbrzymia rozpiętość tematów od Ostatniego dnia Pompei Brułłowa czy Pochodni Nerona Siemiradzkiego do Hołdu pruskiego czy Otrucia królowej Bony Jana Matejki. Poprzęcka zwraca uwagę, że niełatwo statycznym językiem malarstwa przedstawić dynamiczne wydarzenia historyczne.Każdy z esejów poświęcony jest innemu, reprodukowanemu tu, obrazowi, przeważnie z wieku XIX, chociaż jest też i Veronese czy Rubens. Wszystkie, świetnie napisane, zwarte szkice zawierają historię powstania obrazu i reakcji współczesnych, historię przedstawionego wydarzenia, symboliczne odczytania, anegdoty. Razem to fascynująca opowieść o kształtowaniu się także naszej wyobraźni historycznej.

- Małgorzata Baranowska

Prof. Maria Poprzęcka, historyk sztuki, autorka niezwykle popularnych książek z tej dziedziny, zajmuje się przede wszystkim malarstwem XIX i XX wieku oraz dziejami myśli o sztuce, teorią i krytyką artystyczną. Jest dyrektorem Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego.