Wiersze dla dzieci

Wanda Chotomska
  • Podsiedlik-Raniowski i Spółka
    Poznań 1997
    Ilustracje Aleksandra Michalska-Szwagierczak
    63 strony
    ISBN 83-85443-8

Wybór najbardziej charakterystycznych, dowcipnych i pełnych dynamiki, często opartych na grze słów wierszy z różnych lat. Przegląd otwiera subtelnie autoironiczny Autoportret; następny jest cykl o cyrku, podróż przez Krainę Fantazji, "rozmowy" z przedmiotami (także muzycznymi), historyjki o zwierzętach i wariacje na temat przysłów; kończą zaś liryczne utwory związane z jesiennym deszczem. Wszyscy bohaterowie utworów poetki są dla niej równorzędnymi partnerami, akceptowanymi mimo wad, tym bardziej, że zwykle zmieniają się one w zalety.

"Martwił się Król Jamników, martwił się, biedak, głęboko - dlaczego do innych królów mówi się Wasza Wysokość? Aż wreszcie tupnął nogą i kazał swoim sługom, żeby do niego odtąd mówili: Wasza Długość"

(Król Jamników)