Sen, który odszedł

Anna Onichimowska
Sen, który odszedł
  • Agencja Edytorska Ezop
    Warszawa 2001
    212 x 240
    44 strony
    ISBN 83-914684-2-9

Dla śpiochów, którzy mają piękne i dziwne sny oraz tych, którzy za snami tęsknią.

Świetna literacko i wysmakowana artystycznie książka jest subtelnie przeplatającą rzeczywistość i fantazję relacją z nocnej wędrówki chłopca i jego maskotki-zająca w poszukiwaniu snu - który pod koniec niespodziewanie przenika w rzeczywistość. W swej wędrówce spotykają znane dzieciom postacie (w miarę) realne i fantastyczne, a na koniec, w tajemniczym pociągu, ukochaną babcię: klucznicę przestrzeni między snem a jawą.

Niezwykłe, oniryczne ilustracje Krystyny Lipki-Sztarbałło zostały w 2001 r. uhonorowane wpisem na Honorową Listę im. Hansa Christiana Andersena.