Najwyższa góra świata

Anna Onichimowska
Najwyższa góra świata
  • RYTM
    Warszawa 1996
    Opracowanie graficzne Bohdan Butenko
    199 stron
    ISBN 83-86678-24-0

Zbiór opowiadań, którego bohaterami są dzieci w młodszym wieku szkolnym, przeżywające ważne dla siebie chwile: chorobę i śmierć babci, rozstanie rodziców, samotność i poczucie odrzucenia, konieczność wyboru między rodzicami a dziadkiem, miłość; lecz także mniej istotne z punktu widzenia dorosłych pasje: pragnienia posiadania zwierzęcia czy pokonania własnej słabości - wejścia na symboliczną "najwyższą górę świata". Znakomita warsztatowo książka jest przesycona subtelnym liryzmem i delikatnym humorem i mimo że realistyczna, zawiera elementy fantazji. Napisana w duchu Korczakowskim, mówi językiem dziecka i staje po jego stronie, skłaniając do poważnego traktowania jego problemów i szacunku, lecz unika otwartego wartościowania. Przemawia zarówno do dzieci, jak i rodziców, jednych i drugich pobudzając do myślenia.

Wpisana na Listę Honorową im. H. Ch. Andersena w 1998.