Ogólnopolski konkurs dla młodzieży „Szeroki CON-TEKST”

17.08.2017
#
  • grafika promująca wydarzenie

Zachęcamy młodzież ponadgimnazjalną do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Szeroki CON-TEKST” ogłoszonym przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku. Opowiadania, filmy lub zdjęcia inspirowane życiem i/lub twórczością Josepha Conrada-Korzeniowskiego można przesyłać do końca sierpnia.

Konkurs zostaje ogłoszony w celu propagowania osoby i twórczości Josepha Conrada-Korzeniowskiego wśród młodzieży ponadgimnazjalnej. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie 3 zwycięzców (miejsca 1-3) w 3 kategoriach: opowiadanie (tekst), opowiadanie filmowe (film), opowiadanie fotograficzne (zdjęcie). Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna będąca uczniem szkoły ponadgimnazjalnej w Polsce.

Utwory należy przesłać w formie cyfrowej na adres e-mail: konkursy.wbpg@gmail.com  lub dostarczyć do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, Dział Promocji Literatury, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk, do 31 sierpnia 2017 r.

Wszyscy zainteresowani uczestnictwem w konkursie powinni zapoznać się z REGULAMINEM. Do przesyłanego utworu należy dołączyć OŚWIADCZENIE (formularz zgłoszenia), który stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu. W przypadku uczestników, którzy w dacie zgłoszenia do udziału w konkursie nie ukończyli 18 roku życia, oświadczenie powinno być sporządzone i podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.

W trzech kategoriach nagrody obejmują pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Nagrodami w Konkursie będą:

  • I miejsce: tablet lub ipad.
  • II miejsce: czytnik e-booków Kindle.
  • III miejsce: smartwatch.

Publiczne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi pod koniec września 2017 r. w trakcie mini festiwalu „CON-TEKST” skierowanego do młodzieży ponadgimnazjalnej, zorganizowanego w tym czasie przez Wojewódzką i Miejską Biblioteka Publiczną w Gdańsku, w ramach obchodów Roku Conrada. Wyniki zostaną także opublikowane na stronie internetowej Organizatora.

Pytania w sprawie konkursu można kierować do Działu Promocji Literatury WiMBP w Gdańsku, tel. (58) 301-07-22, e-mail: promocja@wbpg.org.pl.

Konkurs dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.