8 października

1754
zmarł Henry Fielding angielski pisarz i publicysta. Przedstawiciel angielskiego oświecenia, jeden z twórców nowożytnej powieści realistycznej. Autor satyryczno-parodystycznych komedii i fars politycznych. Twórczość powieściową rozpoczął od parodii powieści moralistycznej S. Richardsona Pamela, rozwiniętej w „epos komiczny prozą” — Przygody Józefa Andrewsa (1742). W technice pisarskiej odszedł od konwencji rzekomego autentyzmu relacji (D. Defoe). W tzw. powieściach gościńca i gospody konstruował żywą, bogatą w epizody akcję, nasycał je barwnymi realiami obyczajowymi, humorem i łagodnym, sceptycznym racjonalizmem. Do najwybitniejszych należy Historia życia Toma Jonesa, czyli Dzieje podrzutka (1749).


1803
zmarł włoski pisarz Vittorio Alfieri. Urodził się w roku 1749. Autor słynnych tragedii przepojonych umiłowaniem wolności (m.in. Saul, Mirra). Pisał również dzienniki (Giornali, powstałe 1774–77), autobiografię (Vita, powstała 1790–1803). W traktatach polemicznych (m.in. Della tirannide, powstałych 1777) występował przeciwko despotyzmowi. Autor poezji (m.in. sonety, ody, satyry) i komedie.


1910
zmarła Maria Konopnicka, polska poetka, autorka opowiadań, powieści, publicystka i eseistka. Uznana za wybitną poetkę swej epoki (Poezje, seria I–IV 1881–96), zyskała ogromną popularność i autorytet społeczny dzięki liryce patriotycznej i społecznej, w której z gorzką ironią opisywała nędzę i krzywdę ludzką, ujawniające słabość pozytywistycznego programu społecznego (Wolny najmita, W piwnicznej izbie, Jaś nie doczekał). Największym osiągnięciem poetyckim Konopnickiej stały się liryki o tematyce wiejskiej i ludowej, oparte na folklorze, z wyrazistą kreacją chłopskiego narratora (A jak poszedł król na wojnę, Wsiałem ci ja w czarną rolę). Popularność zyskały głównie nowele Konopnickiej o tematyce społecznej i psychologicznej (Mendel Gdański, Miłosierdzie gminy), wolne od powierzchownej tendencyjności, o precyzyjnej konstrukcji, stawiające Konopnicką w rzędzie czołowych twórców polskiej nowelistyki, oraz niektóre utwory dla dzieci, zwłaszcza popularna opowieść O krasnoludkach i sierotce Marysi (1896).