Infrastruktura bibliotek

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie 1. (21 II 2011)
Czy jesteśmy uprawnionym wnioskodawcą, jeśli nasza gmina liczy ponad 15 tys. mieszkańców?
Odpowiedź:
Kryterium mówiące o maksymalnej liczbie mieszkańców (15 tys.) odnosi się wyłącznie do małej gminy miejskiej. Gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie nie muszą stosować się do tego kryterium.

Pytanie 2. (21 II 2011)
Czy zakup wyposażenia do nowo otwartej biblioteki jest kosztem kwalifikowanym?
Odpowiedź:
Zgodnie z punktem V.27  regulaminu programu zakup i montaż wyposażenia (bez zbiorów bibliotecznych) jest kosztem kwalifikowanym.

Pytanie 3. (21 II 2011)
W jakim stopniu może być dofinansowany nowy budynek dwufunkcyjny, gdzie parter będzie zajmowała biblioteka, a na piętrze będzie się mieściło gimnazjum?
Odpowiedź:
W części, która będzie zajęta przez bibliotekę i w części powierzchni wspólnie użytkowanej, proporcjonalnej do powierzchni zajmowanej przez bibliotekę.
 
Pytanie 4. (21 II 2011)
Czy dokładnie wszystkie kryteria certyfikatu Biblioteka+ muszą być spełnione po ukończeniu zadania?
Odpowiedź:
Wszystkie kryteria Certyfikatu Biblioteka+ muszą być spełniane przez wnioskodawcę co najmniej przez 5 lat po zakończeniu realizacji zadania.
 
Pytanie 5. (21 II 2011)
Czy pozwolenie na budowę może być wydane na gminę?
Odpowiedź:
Pozwolenie na budowę powinno być wydane dla wnioskodawcy realizującego dofinansowane zadanie.
 
Pytanie 6. (21 II 2011)
Czy możemy rozliczyć się z wydatków już poniesionych na rozpoczętą budowę biblioteki, jeśli dotychczas gmina finansowała budowę i wszystkie rachunki wystawione zostały na gminę?
Odpowiedź:
Wnioskodawca będzie mógł się rozliczyć tylko z tych wydatków, które zostały ujęte w jego ewidencji księgowej.
 
Pytanie 7. (21 II 2011)
Czy możemy wynająć firmę zewnętrzną do sporządzania rozliczeń finansowych w trakcie realizacji zadania?
Odpowiedź:
Tak, pod warunkiem, że wszystkie wydatki będą ujęte w ewidencji księgowej wnioskodawcy.
 
Pytanie 8. (21 II 2011)
Czy możemy zatrudnić swoich pracowników na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło i zapłacić im dodatkowe pieniądze za pracę przy tym projekcie i przepracowane dodatkowe godziny?
Odpowiedź:
Tak.
 
Pytanie 9. (21 II 2011)
Czy jeśli starostwo przekaże nam bezpłatnie ziemię pod realizację zadania, możemy jej wartość wpisać po stronie wkładu własnego?
Odpowiedź:
Tak, pod warunkiem, że jej wartość zostanie ustalona operatem szacunkowym i nie przekroczy 10%  wartości całkowitego budżetu zadania.
 
Pytanie 10. (21 II 2011)
Ile trwa przyznawanie certyfikatu Biblioteka+?
Odpowiedź:
Zasady i czas przyznawania Certyfikatu Biblioteka+ będzie dostosowany do regulaminu programu w taki sposób, aby wnioskodawcy mogli rozliczyć zadanie bez opóźnień.

Wróć