Edukacja kulturalna bibliotekarzy

W 2015 roku Instytut Książki i Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 ogłosiły konkurs dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych mający na celu wyłonienie uczestników szkoleń projektu edukacyjnego BIBA Akademia Kultury 2015 realizowanego w ramach programu Instytutu Książki Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015.

Szkolenia służyły podniesieniu kompetencji kulturalnych bibliotekarzy w zakresie:

  • tworzenia koncepcji i organizacji wydarzeń literackich;
  • skutecznego i szerokiego wykorzystania nowych mediów oraz zrozumienia ich roli w komunikacji społecznej;
  • znajomości współczesnych trendów literackich;
  • podstaw działań promocyjnych;
  • umiejętności pozyskiwania środków finansowych.

Szkolenia odbywały się podczas następujących festiwali: Festiwal Miłosza (Kraków, 14-17 maja 2015), Poznań Poetów (Poznań, 18-23 maja 2015), Miasto Poezji. Lubelskie Spotkania Literackie (Lublin, 25-30 maja 2015), Międzynarodowy Festiwal Kryminału (Wrocław, 26-31 maja 2015), Bruno Schulz Festiwal (Wrocław, 12-18 października 2015), Festiwal Literatury Kobiecej „Pióro i Pazur” (Siedlce, 16-17 października 2015), Festiwal Conrada (Kraków, 19-25 października 2015) i Puls Literatury (Łódź, 4-13 grudnia 2015).

W 2015 roku Instytut Książki oferował dwa rodzaje szkoleń – na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Przedmiotem konkursu na szkolenia podstawowe była praca, w formie opisu wydarzenia literackiego, które uczestnicy chcieliby zorganizować w swojej bibliotece, zaś w przypadku szkoleń zaawansowanych praca, będąca opisem doświadczeń i planów uczestnika konkursu związanych z organizacją wydarzeń literackich w bibliotece.

Prace konkursowe należało nadsyłać na formularzach konkursowych.

Do pobrania (dokumenty programów z 2015 roku):
Regulamin (PDF)

Załącznik 3 (WORD)


SZKOLENIA PODSTAWOWE odbywały się podczas wydarzeń:

Festiwalu Miłosza
Kraków, 14-17 maja 2015

Puls Literatury
Łódź, 4-7 grudnia 2015


SZKOLENIA ZAAWANSOWANE miały miejsce podczas festiwali:


Bruno Schulz Festiwal
Wrocław, 15-18 października 2015

Festiwal Conrada
Kraków, 22-25 października 2015Akademia kultury
Cykl zajęć z edukacji kulturalnej (wykładów połączonych z warsztatami) mających na celu podniesienie kompetencji kulturalnych bibliotekarzy w zakresie

- tworzenia koncepcji i organizacji imprez;
- skutecznego i szerokiego wykorzystania nowych mediów oraz zrozumienia ich roli jako nowego kanonu komunikacji społecznej;
- znajomości współczesnego życia literackiego;
- znajomości współczesnych trendów artystycznych;
- podstaw działań promocyjnych;
- umiejętności pozyskiwania środków.

Zajęcia towarzyszyły największym polskim festiwalom literackim, a osobami prowadzącymi  były goście festiwalowi (część wykładowa) oraz organizatorzy (część warsztatowa). Dzięki takiemu założeniu uczestnicy otrzymali dawkę praktycznych umiejętności dotyczących planowania i organizacji wydarzeń literackich od praktyków.