Archiwum MKiDN

Na stronie Ministerstwa ogłoszone zostały wyniki pierwszego naboru do programu „Promocja literatury i czytelnictwa″, priorytet „Promocja czytelnictwa″: http://mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2016/promocja-literatury-i-czytelnictwa/promocja-czytelnictwa.php

Odwołania można składać w terminie do 18 marca 2016 r.

Celem priorytetu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących  najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.

Kontakt:
Anna Tusiewicz - 12 6171 909, kom 694 267 776, a.tusiewicz@instytutksiazki.pl

Wróć