Szkolenie dla moderatorów DKK

26.10.2017
#
  • logotyp programu DKK

Instytut Książki zaprasza moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki na dedykowane im szkolenie, które odbędzie się w dniach 9-10 listopada 2017 r. w Warszawie. Szkolenie połączone będzie ze zlotem koordynatorów DKK.

Szczegółowy plan szkolenia jest do pobrania tutaj.
Podział uczestników na poszczególne warsztaty do pobrania tutaj.

Miejsce szkolenia


Centrum Konferencyjne NIMBUS
Aleje Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Rekrutacja


1. Rekrutacja na szkolenie trwa od 9 do 16 października 2017 r.

2. Liczba miejsc jest ograniczona do 125 osób, każdy region dysponuje konkretną liczbą miejsc proporcjonalną do liczby klubów działających na jego terenie. Podział miejsc do pobrania tutaj.

3. Udział w rekrutacji mogą brać wyłącznie osoby, które pełnią funkcję moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki funkcjonujących we współpracy z bibliotekami wojewódzkimi w ramach programu dotacyjnego Instytutu Książki.

4. Zgłoszeń należy dokonywać drogą mailową na adres dkk@instytutksiazki.pl (w tytule maila należy wpisać „Szkolenie dla moderatorów”). W treści wiadomości mailowej należy podać:
- imię i nazwisko,
- pełną nazwę biblioteki bądź innej instytucji, przy której działa klub,
- miejscowość, w której działa klub,
- nazwę biblioteki wojewódzkiej, której klub podlega,
- informację o wyborze jednego z trzech paneli wykładowych 9 listopada i jednego z trzech paneli warsztatowych 10 listopada,
- informację o konieczności rezerwacji noclegu z 8 na 9 listopada,
- telefon kontaktowy.

5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, że kolejne osoby, które są moderatorami klubów w ramach tej samej biblioteki bądź miejscowości, co osoby już zgłoszone i przyjęte, automatycznie będą przenoszone na listy rezerwowe. Wspomniane zastrzeżenie ma na celu ograniczenie liczby moderatorów z dużych bibliotek i ośrodków miejskich, na rzecz moderatorów z mniejszych miejscowości.

6. Po wypełnieniu limitu miejsc w danym regionie kolejne zgłaszające się osoby zostaną wpisane na listę rezerwową regionalną oraz na listę rezerwową ogólnopolską.

7. W razie zwolnienia miejsca w danym regionie zajmuje je pierwsza osobą z listy rezerwowej regionalnej. Jeśli limit miejsc dla danego regionu nie zostanie wykorzystany, wolne miejsca zostaną rozdysponowane dla pierwszych osób z listy rezerwowej ogólnopolskiej.

8. Wszystkie osoby, które wyślą zgłoszenie, zostaną poinformowane w wiadomości zwrotnej, czy zostały wpisane na listę główną, czy też na listy rezerwowe.

9. 17 października wszystkie osoby, które zostały przyjęte, otrzymają na swój adres mailowy formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić, wydrukować, podpisać i przesłać jego skan na adres: dkk@instytutksiazki.pl do 20 października. Przesłanie skanu podpisanego formularza jest ostatecznym potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w szkoleniu. Brak przesłanego formularza będzie traktowany jako rezygnacja z udziału w szkoleniu.

Finanse i noclegi

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jedynymi opłatami, które leżą po stronie uczestników, są koszty transportu.

Instytut Książki zapewnia uczestnikom noclegi w pokojach dwuosobowych w Hotelu Campanile (ul. Towarowa 2, 00-811 Warszawa) oraz Hotelu Czerniewski (ul. Jutrzenki 119, 02-231 Warszawa) z 9 na 10 listopada (z wyjątkiem osób, które mieszkają na terenie aglomeracji Warszawy).

W uzasadnionych przypadkach Instytut Książki zapewnia noclegi uczestnikom szkoleń również z 8 na 9 listopada. Dotyczy to szczególnie uczestników z województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, zachodnio-pomorskiego i pomorskiego.

Uwagi dodatkowe


Wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Pytania, uwagi należy kierować drogą mailową na adres: dkk@instytutksiazki.pl bądź telefonicznie pod numerem: (+48) 12 61 71 928