Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Kołobrzegu

21.03.2016
#

Miejska Biblioteka Publiczna im. Galla Anonima w Kołobrzegu,
województwo zachodnio-pomorskie,
liczba mieszkańców Kołobrzegu: 46 830,

Kwota dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego KULTURA+: 1 850 180,00 zł
http://www.biblioteka.kolobrzeg.pl/