Tadeusz ŻELEŃSKI

ŻELEŃSKI Tadeusz, pseudonim Boy, 1874-1941, syn Władysława, krytyk literacki i teatralny, publicysta, tłumacz, satyryk, z wykształcenia lekarz; po 1939 profesor Uniwersytetu Lwowskiego; zasłużony tłumacz klasyki francuskiej; szkice o literaturze francuskiej, polskiej (Ludzie żywi 1929, Brązownicy1930), o Młodej Polsce (Znaszli ten kraj?, 1931); felietony (Piekło kobiet1930), recenzje teatralne (Flirt z Melpomeną 1920-32), teksty kabaretowe dla Zielonego Balonika (Słówka1913); zamordowany przez Niemców.