ŻAGARY

ŻAGARY, grupa poetycka działająca 1931-34, skupiona wokół Koła Polonistów Uniwersytetu Wileńskiego; w miesięczniku "Żagary" był formułowany lewicowy program grupy (społeczne funkcje sztuki, koncepcje zmian ustroju gospodarczego); poezja przeniknięta wizyjnym katastrofizmem; wśród członków m.in.: T. Bujnicki, J. Zagórski, Cz. Miłosz, J. Putrament, A. Rymkiewicz, A. Gołubiew, T. Byrski.