Alina ŚWIDERSKA

ŚWIDERSKA Alina, 1875-1963, pisarka i tłumaczka; powieści biograficzne o R. Wagnerze, Z. Krasińskim, A. Mickiewiczu; przekłady m.in. Boskiej KomediiDantego Alighieri, utworów G. Byrona, P.B. Shelleya, Ch. Baudelaire'a.