Jacek ŁUKASIEWICZ

ŁUKASIEWICZ Jacek,ur. 1934, krytyk literacki i poeta; profesor Uniwersytetu Wrocławskiego; zbiory szkiców o współczesnej poezji i prozie polskiej (Szmaciarze i bohaterowie 1963, Republika mieszańców 1974); zbiory liryków o tematyce filozoficzno-egzystencjalnej (Zabawy zimowe 1968, Światło mijania 1986).