Józef ŁOBODOWSKI

ŁOBODOWSKI Józef, 1909-88, pisarz, tłumacz, publicysta; od 1939 na emigracji, osiadł w Hiszpanii; młodzieńcza poezja rewolucyjna, później pesymistyczna liryka osobista z dramatycznymi motywami historii i krajobrazu Ukrainy i Wołynia (Rozmowa z Ojczyzną 1935, Demonom nocy 1936, Złota Hramota 1954, wybór Rachunek sumienia 1987); powieści autobiograficzne (Dzieje Józefa Zakrzewskiego 1965-70 - o odchodzeniu od komunizmu); przekłady literatury rosyjskiej, ukraińskiej, hiszpańskiej.