ZWIĄZEK ZAWODOWY LITERATÓW POLSKICH

ZWIĄZEK ZAWODOWY LITERATÓW POLSKICH (ZZLP), organizacja zawodowa pisarzy, założona 1920 z inicjatywy S. Żeromskiego, chroniąca interesy ekonomiczne pisarzy, ich swobodę twórczą, i reprezentująca pisarzy w kontaktach z władzami państwowymi i zagranicznymi organizacjami pisarskimi; 1944 reaktywowany, 1949 po zjeździe szczecińskim zmiana nazwy (Związek Literatów Polskich) i zgodny z założeniami realizmu socjalistycznego profil organizacji.