Szymon ZIMOROWIC

ZIMOROWIC Szymon, pierwotnie Sz. Ozimek,ok. 1608-29, brat Józefa Bartłomieja, poeta; sielankowe pieśni miłosne Roksolanki (1654), inspirowane m.in. poezją ludową.