ZIELONY BALONIK

ZIELONY BALONIK, kabaret literacko-artystyczny zorganizowany w cukierni Michalika (Jama Michalikowa) w Krakowie przez grupę malarzy i poetów młodopolskich (m.in. K. Frycz, T. Trzciński, T. Boy-Żeleński); istniał 1905-12.