Andrzej ZBYLITOWSKI

ZBYLITOWSKI Andrzej, ok. 1565-ok. 1608, poeta; panegiryki, wiersze okolicznościowe i satyryczne, poematy; Żywot szlachcica we wsi (1597), Wieśniak(1600).