Witold ZALEWSKI

ZALEWSKI Witold, ur. 1921, pisarz; w opowiadaniach i powieściach analiza problemów ideowych i moralnych okresu wojny i okupacji niemieckiej (Ranny w lesie 1960) oraz ich wpływu na życie współczesne (Pruski mur1964, Splot słoneczny 1972, Czarne jagody 1975), także tematyka historyczna (Ostatni postój 1979), autobiograficzna (Pożegnanie twierdzy 1985), egzystencjalna (Wyspa umarłych, wyspa miłości 1994).