Wacław ZALESKI

ZALESKI Wacław, pseudonim Wacław z Oleska,1799-1849, pisarz, badacz folkloru; 1848 gubernator Galicji; poezje patriotyczne; opracował zbiór Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego (1833, z zapisem melodii).