Józef Bohdan ZALESKI

ZALESKI Józef Bohdan, 1802-86, poeta; uczestnik powstania listopadowego 1830-31, od 1833 na emigracji; współzałożyciel i działacz Towarzystwa Słowiańskiego; jeden z twórców ukraińskiej szkoły poetów; przyjaciel A. Mickiewicza; dumki, poematy fantastyczne (Rusałki 1829, Duch od stepu 1841).