Stefania ZAHORSKA

ZAHORSKA Stefania, 1890-1961, pisarka, publicystka; od 1940 w Wielkiej Brytanii; powieści polityczne i filozoficzne w formie moralitetu, ukazujące egzystencję człowieka XX w. i wizje przyszłości (Stacja Abbesses 1952, Ofiara1955, Ziemia pojona gniewem1961); prace z historii sztuki.