Jerzy ZAGÓRSKI

ZAGÓRSKI Jerzy, 1907-84, poeta; członek grupy poetyckiej Żagary; w poezji motywy katastroficzne, później tendencje klasycyzujące; wiersze i poematy (Przyjście wroga1934, Czas Lota1956); dramaty (Święto Winkelrida1946, z J. Andrzejewskim); przekłady, szkice.