Franciszek WĘŻYK

WĘŻYK Franciszek, 1785-1862, pisarz; członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie, poseł na sejm Księstwa warszawskiego i Królestwa Polskiego, senator Królestwa; łączył klasycyzm z tendencjami preromantycznymi; w rozprawie O poezji dramatycznej (1821-22, wydanie pełne 1878) obrona W. Szekspira; tragedie (Gliński, wystawiona 1810), poemat opisowy Okolice Krakowa(1820), powieści historyczne, ody.