Stanisław WYSPIAŃSKI

WYSPIAŃSKI Stanisław, 1869-1907, dramatopisarz, poeta, malarz, reformator teatru; najwybitniejszy przedstawiciel Młodej Polski; w nowatorskich symbolistycznych dramatach podejmował zagadnienie wyzwolenia narodowego (Warszawianka, wystawienie 1898, Noc listopadowa, wystawienie 1904), polemikę ze współczesnością (Wesele, wystawienie 1901, Wyzwolenie, wystawienie 1903), nawiązywał do tragedii antycznej (Klątwa, wystawienie 1899, Sędziowie, wystawienie 1907); rapsody, liryka osobista; pionier nowoczesnych form teatralnych; twórczość plastyczna Wyspiańskiego, stylowo związana z secesją, obejmuje portrety, pejzaże (także w technice pastelu), malarstwo ścienne (kościół Franciszkanów w Krakowie 1897-1905), witraże (tamże), grafikę książkową, projekty mebli, wnętrz, projekty scenograficzne; projekt nowej zabudowy wzgórza wawelskiego (z J. Ekielskim).