Stanisław WYGODZKI

WYGODZKI Stanisław, 1907-92, pisarz; od 1968 w Izraelu; w twórczości obraz martyrologii Żydów w czasie II wojny światowej oraz przedstawienie powojennych losów mieszkańców środkowo-wschodniej Europy; poezje (Pamiętnik miłości 1948, Pożegnanie 1979), opowiadania (Powrót na ziemię 1967), powieści polityczne (Zatrzymany do wyjaśnienia 1968) i satyryczno-polityczne (Pieskin został pisarzem 1973); przekłady literatury żydowskiej i niemieckiej.