Jan Paweł WORONICZ

WORONICZ Jan Paweł, 1757-1829, biskup krakowski od 1815, arcybiskup warszawski i prymas Królestwa Polskiego od 1828, poeta preromantyczny; sielanki, elegie, Hymn do Boga(1810), Świątynia Sybilli(1818).