Piotr WOJCIECHOWSKI

WOJCIECHOWSKI Piotr, ur. 1938, prozaik, publicysta; powieści i opowiadania psychologiczno-obyczajowe, łączące różne style i gatunki oraz techniki narracyjne, z elementami groteski, parodii, pastiszu (Kamienne pszczoły1967, Czaszka w czaszce1970, Wysokie pokoje 1977, Harpunnik otchłani 1996); utwory dla dzieci i młodzieży; felietony.