Rafał WOJACZEK

WOJACZEK Rafał, 1945-71, poeta; w liryce temat wyobcowania i dezintegracji człowieka, obsesja brzydoty i śmierci, niezwykłość i drastyczność metaforyki (Sezon1969, Którego nie było 1972; Nie skończona krucjata1972; Utwory zebrane1976).